PORADENSTVÍ      V ERGOTERAPII

SETKÁVÁNÍ          S RODINOU

SUPERVIZE

LEKTORSKÁ   ČINNOST
 

ÚVODNÍ STRANA

KDO JSEM

KONTAKTY

CENÍK

ODKAZY

 

 

V současné době není služba setkávání s rodinou poskytována ambulantně ani v rámci domácích návštěv z důvodu rodičovské dovolené.

V praxi se setkávám s tím, že povaha některých obtíží vyžaduje zapojení celé rodiny, aby se problém či situace změnil(a).

Setkávání s rodinami má svůj základ v rodinném poradenství a rodinné terapii. Při své práci vycházím z narativní a systemické terapie (více zde).

Nabízím Vám:

 - možnost podívat se z různých pohledů na obtíže, problémy a nelehké situace, které zdravotní   znevýhodnění člena rodiny do života a vztahů v rodině přináší
 - hledání společné cesty, která vychází z bludného kruhu obtíží, které se v rodině objevují
 - hledání možností, jak se do bludného kruhu opět nevrátit
 - doprovázení a podporu jednotlivých členů rodiny a rodiny celé na cestě ke změně


Věřím, že jedním z předpokladů úspěšného nalezení cesty je zapojení všech členů rodiny do setkávání. Proto vítám a potřebuji nejen maminky a děti, ale také tatínky a sourozence. V případě potřeby uvítáme i širší rodinu (babičku, dědečka, strýce, tetu…) a prostor je i pro čtyřnohé členy rodiny.

Příklady témat, s kterými je možné pracovat: 

  O dítě pečuje převážně jeden z rodičů (odříznutí rodiče /rodičů/ od zbytku rodiny a známých v důsledku 24hodinové péče o dítě, absence odpočinku, ztracení se ve stereotypu péče; absence jiných zájmů).

  Problémy v oblasti soběstačnosti (např. problémy s příjmem potravy a tekutin (nejen) u kojenců či batolat, které nemají zjištěn funkční problém v orofaciální oblasti).

  Sebepoškozování, stereotypy, rituály, regrese…u dětí se zdravotním znevýhodněním či u jejich sourozenců.

  Další děti v rodinách, kterým se narodilo první dítě se zdravotním znevýhodněním (zajištění péče o všechny děti, otázka sourozenců dětí se zdravotním znevýhodněním).

  Nízké sebevědomí, úzkosti pečujících, nejistota v kompetencích, výchově a vztahu k dítěti se zdravotním znevýhodněním.

  Partnerské, rodičovské či mezigenerační neshody vznikající (nejen) na základě péče nebo výchovy o dítě se zdravotním znevýhodněním.

  Nemoci pečujících, únava a vznik nových příznaků u členů rodiny.
 


 

 

Kontakt: Mgr. Veronika Vítová, tel.: 774 064 691. e-mail: veronikavitova.ergo@seznam.cz