PORADENSTVÍ    V ERGOTERAPII

SETKÁVÁNÍ          S RODINOU

SUPERVIZE

LEKTORSKÁ   ČINNOST
 

ÚVODNÍ STRANA

KDO JSEM

KONTAKTY

CENÍK

ODKAZY

 

 

          Veronika Vítová (rozená Schönová)                                              

Podrobný profesní životopis je Vám k dispozici zde.                        

V současné době jsem zejména mámou dvou dětí. Což je zároveň velká a krásná škola mého života, společně s partnerstvím s mým mužem. Do podobné kategorie "životní školy" patří pro mne také setkávání s lidmi, přírodou a s (jejich) příběhy.

Mou cestu významně ovlivnilo

 • těhotenství a narození dětí

 • setkání se změněnými stavy vědomí (práce s dětmi v komatózních stavech, práce s nedonošenými dětmi, Maitri dýchání, meditativní tanec, labyrinty...)

 • setkání s lidmi, kteří se věnují ženám, jejich dětem (ale i jejich mužům) v době těhotenství, porodu a šestinedělí a věří v přirozenou schopnost ženy porodit

 • setkání  se všemi dětmi a jejich rodinami, se kterými jsem pracovala

 • potkání se s rodinou terapií a lidmi, kteří mě pomohli dívat se na svět i "jinou optikou"

 • setkání se s rostlinami, bylinami a jejich neuvěřitelnou silou...a obecně silou přírody a permakulturou, která mi dala další pohled na svět

 • cestování... cesty, které jsem (nejraději pěšky) mohla projít a čerpat inspiraci z lesů, hor, potoků, oceánu, z moudrosti zvířat... z ohně, vody, země, vzduchu a světových stran...

Stále se učím a snažím se s pokorou a poděkováním přijímat to, co ke mě přichází. Velký dík patří mému muži, mým a jeho rodičům za podporu a toleranci. A všem, kteří mě nechali dívat se, ptát se a dali mi důvěru a příležitost učit se sdílením zkušeností a zážitkem. To je také to, co bych ráda předávala ve své práci, či obecně v životě dál.

Střípky z profesního životopisu

 • Od roku 2004 jsem registrovaný ergoterapeut, mohu vykonávat praxi bez odborného dohledu.

 • Jsem členkou profesní organizace České asociace dětských Bobath terapeutů (www.cadbt.cz),  profesní organizace rodinných terapeutů SOFT (www.soft-os.cz) a členkou a dobrovolnicí Hnutí za aktivní mateřství (www.iham.cz).

 • Jsem lektorkou předporodní přípravy (akreditace Aperio)

 • Pracovala jsem v Centru komplexní péče pro děti s poruchami vývoje FN Motol, na dětském neurologickém oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice, v Jedličkově ústavu a  pro lůžkové a ambulantní pacienty dětské části FN Motol, dále také v o.s. Prev-Centrum a Integračním centrem Zahrada. Od roku 2011 jsem pracovala zejména s dětmi od narození do tří let a jejich rodinami v jejich domácím prostředí.

 • Externě jsem spolupracovala s organizací LUMOS v rámci procesů transformace ústavní péče v ČR, spolupracuji s organizací Rytmus a Ranou péčí (ve více krajích)

Devatenáct let se zabývám ergoterapií u dětí se zdravotním znevýhodněním. Moje vzdělání v této oblasti je bakalářské a rozšířené kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené zejména na Koncept Bazální stimulace®, NDT - Bobath koncept (pro dětské klienty) a Baby Bobath (pro děti do jednoho roku) a Koncept Senzorické integrace. (Blíže k jednotlivým konceptům zde.)

Důležitá je pro mne možnost pracovat v kontextu rodiny. V této oblasti mě ovlivnila setkání s psychoterapeutickými směry a jejich praktické využití v praxi. V roce 2012 jsem ukončila výcvik v Rodinné terapii v Liberci. V minulosti jsem absolvovala Kurz rodinného poradenství, kurzy zaměřené na práci s člověkem v krizi a kurzy s arteterapeutickým zaměřením. Důležitou zkušeností v této oblasti byla práce v o.s. Prev - Centrum a absolvování Kurzu pro lektorky předporodní přípravy, který je veden pod záštitou organizace Aperio.

Od r. 2010 působím jako supervizor  pracovníků ve zdravotních a sociálních službách. Na Fakultě humanitních studií jsem vystudovala magisterský obor Sociální politika a sociální práce na katedře Řízení a supervize se zaměřením na supervizi.  V této oblasti se průběžně dále vzdělávám.

Lektorské činnosti  jsem se věnovala od roku 2005 v rámci výuky studentů bakalářských oborů fyzioterapie a ergoterapie, magisterského oboru fyzioterapie a mediků na vysokých školách (1. a 2. LF UK)a vedla jsem praxe studentů těchto oborů. Aktuálně lektoruji své semináře s akreditací MPSV a příležitostně spolupracuji s organizacemi, které pracují s rodinami zdravotně znevýhodněných dětí (např. Raná péče, Péče bez překážek,...).

 

 

 

Kontakt: Mgr. Veronika Vítová, tel.: 774 064 691. e-mail: veronikavitova.ergo@seznam.cz