Narativní terapie koncipuje problémy a osudy klientů jako příběhy (vždy subjektivně konstruované) a terapeutický postup chápe jako možnost jejich vyprávění a převyprávění – neboť my sami jsme autory svých životních příběhů a my sami jsme za ně zodpovědní, stejně jako za jejich rekonstrukci (re-autorizaci). Klient je tak aktivním tvůrcem svého životního příběhu.

Systemická terapie chápe rodinu jako systém vůči okolí uzavřený, s probíhajícími vnitřními změnami, které jsou nepředvídatelné a které nelze vnějšími zásahy ovládat – systémy jsou sebeutvářející (stejně jako všechny živé organismy). Terapie je navyšováním příležitostí zasahovat do systému zevnitř. Trvalá změna je především změnou myšlení člověka, od níž se odvíjí vše další.