PORADENSTVÍ      V ERGOTERAPII

SETKÁVÁNÍ          S RODINOU

SUPERVIZE

LEKTORSKÁ   ČINNOST
 

ÚVODNÍ STRANA

KDO JSEM

KONTAKTY

CENÍK

ODKAZY

 

 

Supervize pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách

Cílem supervize je zvyšovat kvalitu péče o pacienty či klienty při současném zachování kvality života pracovníka v pomáhající profesi.

Supervize není kontrolou pracovníků, ani neříká pracovníkům, co mají či nemají udělat.

Supervize nabízí
 - prostor pro reflexi vlastní práce
 - sebereflexi vlastního prožívání při práci samotné
 - pohled na nelehké profesní situace či problémy s odstupem a z různých úhlů
 - podporu
 - hledání nových/jiných možností
 - motivaci k profesnímu rozvoji
 - prevenci proti syndromu vyhoření

Nabízím Vám supervizi individuální nebo týmovou. (ceník zde)

Zaměření a obsah supervize je dále již součástí pečlivě připraveného kontraktu.
Může se jednat o supervizi případovou, týmovou nebo supervizi určitého projektu.

 

 

 

 


 

 

Kontakt: Mgr. Veronika Vítová, tel.: 774 064 691. e-mail: veronikavitova.ergo@seznam.cz