PORADENSTVÍ      V ERGOTERAPII

SETKÁVÁNÍ          S RODINOU

SUPERVIZE

LEKTORSKÁ   ČINNOST
 

ÚVODNÍ STRANA

KDO JSEM

KONTAKTY

CENÍK

ODKAZY

 

 

V současné době není služba ergoterapie poskytována ambulantně ani v rámci domácích návštěv z důvodu rodičovské dovolené.  Děkuji za pochopení.

Ergoterapie je obor, který patří do ucelené rehabilitace. Jako terapeutický prostředek využívá postupy a činnosti, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti, nezávislosti, začlenění do společnosti a zvýšení kvality života člověka (upraveno podle České asociace ergoterapeutů).

U dětí probíhá ergoterapie formou hry a zaměřuje se, podle typu zdravotního znevýhodnění a věku dítěte, na podporu vývoje v těchto oblastech:

Pohyb (hrubá motorika, koordinace pohybu, rovnovážné a obranné reakce, jemná motorika aj.).

Smyslové funkce (zrak, sluch, hmat, vibrace aj.) a vnímání sebe sama (rozvoj tělesného schématu).

Soběstačnost ( jídlo,hygiena, oblékání, toaleta, přesuny, ale také např. telefonování, nakupování aj.).

Kognitivní funkce (paměť, pozornost, orientace, posloupnost aj.).

Dále ergoterapie pomáhá s výběrem kompenzačních pomůcek (kočárky, vozíky, zvedáky,aj.) a úpravou domácího prostředí (bezbariérovost).

 

Při své práci využívám zejména Bobath koncept, koncept Bazální stimulace®, koncept Senzorické integrace aj. (Blíže k jednotlivým konceptům zde.)

Je pro mě důležité, aby rodina byla orientovaná v možnostech péče o své dítě, cítila se v kontaktu s ním kompetentně a sebevědomě. Věřím tomu, že se tím zvýší kvalita života dítěte i jednotlivých členů rodiny. Z tohoto důvodu poskytuji  domácí návštěvy, které umožňují dítěti a celé rodině zkoušet si, učit se a přemýšlet nad možnostmi dalšího vývoje v prostředí, které je pro dítě a jeho rodinu prostředím přirozeným.

Ráda uvítám na ergoterapii jakékoli členy rodiny, kteří se chtějí do péče o dítě se zdravotním znevýhodněním aktivně zapojit.
 

 

 

Kontakt: Mgr. Veronika Vítová, tel.: 774 064 691. e-mail: veronikavitova.ergo@seznam.cz