Bazální stimulace® umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti zlepšovat svůj stav a to cílenou stimulací smyslových orgánů. Koncept se uplatňuje převážně v péči o postižené děti, klienty v komatózních stavech z jakýchkoli příčin, klienty dlouhodobě upoutané na lůžko, klienty neklidné, dezorientované, klienty v intenzivní péči a geriatrické klienty.

 

Bobath koncept je 24hodinový dynamický koncept, který je uplatňován individuálně podle analýzy schopností klienta a jsou do něj  integrováni všichni, kteří s pacientem přicházejí do styku.Velmi významně je uplatňován u dětí s dětskou mozkovou obrnou, u dětí s opožděným vývojem (nedonošenci) u dětí po úrazech hlavy, či u dětí s onkologickou diagnózou.

 

Senzorická integrace zahrnuje všechny oblasti vnímání a chování, a proto je nutným předpokladem lidské existence. Koncept pracuje se schopností mozku registrovat, roztřídit, integrovat, filtrovat a koordinovat smyslové podněty. Poruchy Senzorické integrace ovlivňují motorické funkce, vnímání vlastního těla, pozornost, vývoj řeči, učení a chování.